Werkgevers

R-zijn voor werkgevers

Werkgevers willen graag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zij stellen hun organisatie open voor mensen met beperkingen. Het realiseren van een passende baan en het aanbieden van een geschikte kandidaat, kan R-zijn voor je regelen. We helpen werkgevers bij het bereiken van de doelstellingen uit de Banenafspraak.
Ook de SROI-verplichting die bedrijven vaak krijgen vanuit de aanbestedingsprocedures van de overheid, kan via R-zijn worden ingevuld.

R-zijn verdiept zich in jouw organisatie, bespreekt de mogelijkheden op werk en kandidaten, de inwerkperiode en de mate van ondersteuning (financieel en fysiek). We maken afspraken over werkzaamheden, werkduur, aanpassingen van het werk en de inzet van een jobcoach. De werkcoach dient zowel het belang van de kandidaat als die van de werkgever.

R-zijn en 2e Spoor/3e spoor

Een werkgever die een langdurig zieke werknemer heeft, die kan re-integreren naar ander werk, kan ook bij R-zijn terecht. Wij bemiddelen deze werknemer naar ander werk, passende binnen de mogelijkheden van deze persoon. We werken samen met Sociale Ondernemers, waar we mensen weer kunnen laten re-integreren en beoordelen op hun werkmogelijkheden met behulp van o.a. de FML-beoordeling.
Ook na ontslag bij ziekte is het interessant om de ex-werknemer te herplaatsen en om daarmee de verhoogde ZW en WIA premielast weer naar beneden te krijgen. Dat kan over een periode van 10 jaren veel schelen.

R-zijn en outplacement

In het verlengde van re-integratie ligt outplacement. We beoordelen kandidaten op hun arbeidsmogelijkheden en plaatsingsmogelijkheden. We ondersteunen daarbij met:
  • persoonlijk inzicht in de kerncompetenties en drijfveren
  • opmaken van een passend cv
  • zoeken naar de juiste arbeidsplaats: marktverkenning, sollicitaties doen en netwerken (social media)
  • sollicitatiegesprekken voeren en
  • arbeidsvoorwaarden afspreken.
Uiteraard hoort nazorg bij onze dienstverlening.