R-zijn dienstverlening

Mensen helpen, die moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden door mentale of lichamelijke beperkingen, alsnog een baan te vinden en/of te behouden. Organisaties adviseren over de juiste personele aanpak.

Voor werkzoekenden

R-zijn is krachtig in de persoonlijke coaching. Wij vinden een grondige intake belangrijk. Hoe beter beeld wij hebben van de klant, des te beter kunnen we op zoek gaan naar een passende plek. Mocht de klant daar nog niet klaar voor zijn, kunnen we aan het UWV aangeven wat nodig is om wel zover te komen, dat de klant klaar is om deel te nemen aan de maatschappij.

Werkfit Maken

Snel aan op niveau met onze Werk Fit aanpak. We bemiddelen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar arbeid. Klanten met een WAO-, WAZ-, WIA-, WAJONG- of Ziektewetuitkering en die graag weer aan het werk gaan? Begeleiden we om te ontdekken hoe men de loopbaan weer op kan hervatten.
R-zijn heeft een flinke dosis ervaring met het adviseren, begeleiden en coachen van mensen met een fysieke en/of mentale beperking die de stap willen maken richting scholing, vrijwilligerswerk of het hervatten van (betaald) werk.
R-zijn heeft een raamovereenkomst met het UWV en hierdoor is de begeleiding kosteloos. Onze aanpak sluit aan bij het UWV en is individueel maatwerk. We hebben diverse modules tot onze beschikking om de klant optimaal van dienst te zijn. Het doel is om de klant weer op het niveau van een “normale” werknemer te brengen.
De modules zijn: Persoonlijk Arbeidsonderzoek (PAO), lifecoaching, additionele arbeidsplaatsen, sollicitatietraining, persoonlijke vaardigheidstraining, arbeidsmarktcommunicatie en de energiebalans hervinden

Naar Werk

Snel aan de slag met onze Naar Werk aanpak.
Op het moment dat de klant werkfit is, begeleiden we hem/haar naar duurzaam passend werk. Ook hierbij geldt dat maatwerk belangrijk is.
R-zijn gebruikt daarbij haar netwerk aan werkgevers en de kennis van de arbeidsmarkt. Vaak passen klanten niet direct op een vacature maar is aanpassing van de werkplek nodig. Wij adviseren werkgevers hoe dat kan worden ingericht.

Ook bij Naar Werk trajecten gebruiken we modules als netwerktraining, arbeidsmarkt oriëntatie en presentatietechnieken.