Tweede Spoor Trajecten

Werkgevers ondersteunen met 2e spoor


Begeleiding en kennis van de arbeidsmarkt zijn onze sterke kanten. Daarmee kunnen we zieke werknemers ook op een goede en respectvolle wijze begeleiden naar ander werk. Onze aanpak past helemaal binnen het Poortwachters traject van het UWV.

Hoe lang is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn werknemer?
U bent als werkgever in ieder geval de eerste 2 jaar van ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Na deze 2 jaar wordt uw werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring. Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA en uw werknemer nog benutbare arbeidsmogelijkheden (35 tot 80% arbeidsongeschikt) heeft, dan bent u nog eens 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Voor dit zogenaamde 3e spoor re-integratietraject kunt u R-zijn ook inschakelen voor het vinden van passend werk waarmee aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden.

We hebben meerdere succes behaald met onze aanpak en werken daarbij nauw samen met de bedrijfsarts.
Onze rapportage helpt de werkgever verder in het proces

Procedure

1e spoor
Allereerst probeert de werkgever de zieke werknemer altijd terug te laten keren in zijn eigen werk (eerste spoor) of elders binnen de eigen organisatie ander passend werk te laten verrichten. Daarbij moet de voortgang van het herstel worden gevolgd (overleg tussen werknemer, ARBO-arts en werkgever). Lukt het niet om de werknemer binnen de organisatie te laten re-integreren dan volgt spoor 2.

2e spoor
De werkgever gaat op zoek naar een andere organisatie waar de werknemer blijvend kan gaan werken, gezien zijn ziektebeeld. Binnen een jaar moet zo'n onderzoek plaatsvinden, zeker na een advies van de ARBO-dienst. Het inzetten van een 2e spoor traject is vaak een verplichting vanuit het UWV volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Laat de werkgever dit na dan kan het UWV een boete opleggen door de ontslagdatum WIA uit te stellen.

R-zijn en 2e spoor
Wij kunnen een 2e spoortraject voor de werkgever uitvoeren. Dat begint met een uitgebreide intake en inschatting van de arbeidsmarktmogelijkheden. Daarna volgt een intensief traject van begeleiding, persoonlijke profilering, netwerken, sollicitaties en plaatsing. Binnen 3 maanden zal daar duidelijkheid over zijn. Let wel: de kans op succes is afhankelijk van de situatie en ligt landelijk op minder dan 50%.

R-zijn en 3e spoor
Ook na ontslag WIA kan de werkgever nog voor kosten komen te staan. Of omdat u eigen risicodrager bent of omdat de WIA-premie is verhoogd. Ook dan kan het zinvol zijn om uw wegens ziekte ontslagen medewerker opnieuw te beoordelen en eventueel te begeleiden naar werk.